DUMINICA 1 din Advent

În timpul acela Isus a spus ucenicilor săi: „Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul! Aşa cum un om, plecând în călătorie, îşi lasă casa şi dă putere servitorilor săi, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; vegheaţi aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau […]