Conducerea Institutului Surorilor Franciscane Misionare de Assisi

„În această casă se cuvine să fie o superioară pentru a nu fi un trup fără cap…” (Cuvintele Fondatorului)

Institutul Surorilor Franciscane Misionare de Assisi este o fraternitate ai cărei membri, uniţi prin aderarea la aceeaşi carismă, în ascultare şi supunere faţă de Duhul Sfânt, tind la perfecţiunea carităţii profesând sfaturile evanghelice prin voturile publice şi duc o viaţă frăţească în comunitate; unind în mod intim contemplaţia cu activitatea apostolică, trăiesc pentru edificarea Bisericii şi pentru binele omenirii (Const. nr. 1).

Capitulul general este expresia cea mai semnificativă a întregului Institut, semn al unităţii sale în caritate, moment de intensă viaţă spirituală şi fraternă, de mulţumire şi de disponibilitate către Duhul Sfânt pentru a căuta şi urma căile Domnului (Const. 161§1).

Superioara generală, semn al unităţii în Institut, are autoritate ordinară asupra tuturor surorilor şi a fiecăreia în parte, asupra provinciilor şi a caselor şi o exercită singură sau cu Consiliul său, după dreptul universal şi cel propriu (Const. 173).

Superioara generală, ca şi Fondatoarea, trebuie să fie în fruntea surorilor cu exemplul său de viaţă, cu caritate şi fermitate le susţine şi le încurajează în angajamentul luat, îndemnându-le la fidelitate faţă de Regulă şi Constituţii (Const. 174§1).

Actualul guvern general este format din:
Superioara generală: Sr. Francesca FARINA
Vicara generală: Sr. Miriam LEE
Secretară: Sr. Dolores CANEO
Consiliere: Sr. Theresa SIMWIZI şi Sr. Roseni da SILVA
Econoamă: Sr. Gemma PARK