Centrul de Îngrijire la Domiciliu (CID) – Hălăuceşti

„Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi‑aţi făcut” (Mt 25,40) – ne spune Isus tuturor pentru a ne încuraja să fim solidari cu cei aflaţi în felurite nevoi. A avea ochi, a dărui timp, a-i avea la inimă pe cei bătrâni, bolnavi, pe cei neputincioşi, părăsiţi în casele lor… – uitaţii societăţii, ai familiilor lor, năpăstuiţi de soartă şi de ai lor semeni – este mai mult ca oricând o imperioasă datorie morală şi civică. Dar oare cine mai doreşte să-şi murdărească mâinile, să-şi suflece mânecile, să întindă o mână celor nevoiaşi? Cui îi pasă de bătrâni – marginalizaţii societăţii – de bolnavii care zac în casele lor şi nimeni nu le mai deschide uşa? Unde eşti tu, fiule? Unde eşti tu, fiică? Pe unde pribegeşti în căutare de un loc de muncă pentru a reuşi, să-ţi întreţii copiii, familia?

În zilele noastre – mai mult ca oricând – este foarte greu să găseşti răspunsuri la aceste întrebări, dar – din păcate – e şi mai greu să găseşti soluţii, astfel încât familia să rămână împreună, copiii să crească alături de părinţi, bunicii să fie îngrijiţi pe măsură şi să aibă o bătrâneţe senină, lipsită de grija zilei de mâine, de preocuparea absenţei unor servicii medicale care să le uşureze durerile fizice şi înconjuraţi fiind de iubirea celor dragi, să evite căderile în urâta şi greaua boală a depresiei, survenită în urma singurătăţii existenţiale.

Centrul de Îngrijire la Domiciliu, filiala Hălăuceşti – a cărui angajată sunt de mai bine de un an – încearcă să vină în întâmpinarea diferitelor forme de nevoi, mergând la domiciliul beneficiarilor şi încercând să le uşureze suferinţele morale, durerile fizice; să le aline singurătatea; să-i asculte; să-i ajute la treburile gospodăreşti şi la cumpărături. Nu în ultimul rând colaborăm cu preoţii din Parohie fie pentru susţinerea şi îndrumarea lor spirituală, fie pentru a se putea pregăti – pentru o moarte bună – prin primirea ultimelor sacramente.

La sfârşitul anului 2016 echipa de lucru CID Hălăuceşti număra trei membri: un asistent social, o îngrijitoare bătrâni şi o asistentă medicală. Sosirea anului 2017 ne-a adus o veste rea. Datorită faptului că actualul Guvern nu mai alocă subvenţii pe Legea 34/20 ianuarie – Centrul Diecezan Caritas Iaşi a fost nevoit să reducă personalul, care în prezent a ajuns să fie format doar dintr-un asistent social care lucrează cu jumătate de normă şi un asistent medical cu normă întreagă.

În colaborare cu preoţii, Primăria, cadrele didactice din Şcoală, Surorile Franciscane Misionare de Assisi ne mobilizăm pentru a aduce o rază de speranţă în casele, inimile şi sufletele bătrânilor, bolnavilor şi celor nevoiaşi din Comuna Hălăuceşti. Prin diferite activităţi/iniţiative, evenimente – printre care enumerăm: “Un milion de stele”, Ziua Femeii, Ziua Bolnavului, Pelerinajul de la Cacica, Strângerile de fonduri şi Pachetele pregătite cu ocazia Crăciunului, Colindatul cu copiii şi tinerii ş.a.m.d. – am constatat că doar punând inimă lângă inimă şi dându-ne mâna, putem să vorbim lumii de azi – începând cu cei de lângă noi – despre Cristos, iubirea făcută trup.

Mulţumesc şi pe această cale bunului Dumnezeu că îmi dă posibilitatea să-L slujesc în aceşti fraţi mai mici ai Săi şi îl rog să binecuvânteze şi să răsplătească pe toţi binefăcătorii anonimi, care, prin aportul lor – sub diferite forme – ne susţin, ne încurajează şi ne ajută să ne desfăşurăm această misiune încredinţată. Ca totul să fie spre lauda, slava şi preamărirea lui Dumnezeu şi spre răspândirea Împărăţiei Sale în inimile oamenilor, precum în Cer aşa şi pe Pământ.

Sr. Cristina Reti