Centrul rezidențial „O rază de soare” – Huși

„Înainte de a fi un om instruit, orice om are obligaţia să înţeleagă că în calitatea sa de membru al unei comunităţi, trăieşte şi munceşte alături de ceilalţi. În aceste condiţii, el are obligaţia să cunoască şi să-şi însuşească tot ceea ce este necesar în legătură cu modul de organizare şi funcţionare a societăţii în care trăieşte, regulile şi normele pe care trebuie să le respecte dar şi drepturile pe care le are ca cetăţean, contribuind astfel la armonia comunităţii şi la progresul acesteia”.

Centrul  Rezidențial „O Rază de Soare” funcționează în cadrul Asociației Congregației Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, filiala Huși, și are misiunea de a oferi protecţie tinerilor şi adulţilor cu diferite dizabilităţi, infectaţi cu virusul HIV, care sunt părăsiţi sau respinşi de către propriile familii prin servicii sociale de calitate în vederea redobândirii demnităţii personale şi să asigure şanse egale  pentru o dezvoltare integrală din punct de vedere uman, moral, psihic şi fizic, prin servicii sociale de calitate care respectă standardele de calitate impuse de legislaţia în vigoare.

Personalul Centrului motivat și calificat va asigura îngrijirea în condiţii optime şi de calitate a serviciilor, fiind motivat în mod deosebit de principiul creştin al iubirii faţă de aproapele.

Profesionalismul şi devotamentul celor care îşi oferă serviciile în beneficiul  tinerilor și adulţilor ocrotiţi va fi un model şi o garanţie a succesului activităţii noastre pentru ceilalţi furnizori de servicii sociale.

Asociația este acreditată să desfășoare activități privind protecția  tânărului bolnav de SIDA conform certificatului de acreditare seria AF, nr. 001011 emis de Către Comisia De Acreditare A Furnizorilor De Servicii Sociale Vaslui la data de 16.05.2014, având Licență de Funcționare.

  Principiile și obiectivele activităților desfășurate în cadrul centrului sunt următoarele:
– Asigurarea protecției tânărului pe o perioadă nedeterminată la un nivel conform Standardelor minime obligatorii de calitate privind protecția adultului cu handicap în centre de tip rezidențial.
– Asigurarea unei îngrijiri medicale corespunzătoare pentru o recuperare socială și medicală cât mai bună ținând cont de diagnostic, de tipul de handicap, și de particularitățile fiecărui caz în parte.
– Dezvoltarea capacităților fiecărui tânăr în vederea integrării sale sociale.
– Menținerea relațiilor cu ceilalți membri ai comunității pentru a evita izolarea tinerilor.
– Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului tânărului.
– Deschiderea către comunitate.
– Respectarea demnităţii fiecăruia.
– Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a unui regim de viaţă adecvat nevoilor fundamentale.
– Ascultarea opiniei şi luarea în considerare a acestora ţinându-se cont de vârsta, gradul de maturitate şi problemele pe care le are.
– Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării.
– Tinerii sunt educaţi în spiritul iubirii, iertării, toleranţei şi respectului faţă de semeni.