Centrul de Îngrijire la Domiciliu – Valea Mare

«În munca noastră desfășurată în familiile fraților bolnavi și singuri să ne aminti de cuvintele lui Isus: „Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut”.» (Constituții 100)

Centrul de Îngrijire la domiciliu – Faraoani este un program al Centrului Diecezan Caritas Iași cu sediul unității de asistență socială la Valea-Mare, comuna Faraoani, jud Bacău și funcționează din anul 2017.

Pentru noi,  a lucra în acest domeniu socio-medical este o oportunitate, o slujire și chiar un dar de a-l întâlni pe Isus în cei neputincioși, singuri și/sau vârstnici. Cutreierând satul, comuna nu este necesar să căutăm persoane aflate în diferite nevoi.  Îi întâlnim noi înșine pe stradă sau auzim pe alții vorbind despre ei. Sunt mulți la număr cei care ne așteaptă sau ne caută. Sunt mulți cei care și-au oferit trupul, viața Domnului pentru ca Domnul prin suferința lor să continue opera Sa de mântuire a neamului omenesc. Ce Iubire! Ce Umilință! Isus nu s-a Întrupat doar o singură dată. El continuă și astăzi, în mii de moduri pe care numai iubirea Sa știe să le manifeste, să se facă prezent în viața noastră. Oare are El nevoie de alinarea noasră? Nu ar putea El mângăia orice suferință de pe fața pământului așa cum a făcut în timpul vieții sale? Îngrijirea semenilor noștri nu este oare mai degrabă un mijloc de a întâlni Iubirea lui Dumnezeu?

Privită astfel, munca noastă devine un act de recunoștință, o slujire pe care le-o datorăm celor răstigniți pe diferite „cruci”: imobilizare, părăsire, sărăcie, marginalizare, … . Această gratitudine dorim să ducem cu noi celor pe care îi vizităm și îi îngrijim în cadrul proiectului de îngrijire la domiciliu și nu numai. Iar atunci când timpul, spațiul și forțele fizice ne sunt bariere și ne împiedică să ajungem la toți cei aflați în suferință ne așezăm în genunchi în fața Răstignitului. Aici unite cu El și cu fiecare suferință umană ne oferim Tatălui ceresc pentru a mulțumi, a lăuda și pentru a-i încredința pe toți și pe toate iubirii sale milostive.