„Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni!” (Mt 4,19)