„Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni”. (Mc 1,17)