„Un profet nu este disprețuit decât în patria lui și-n casa lui”. (Mt 13,57)