„Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini”. (Lc 10,2)