„Să vi se facă după credința voastră !” (Mt. 9,29)