Să aveţi un mare respect pentru sacramentul spovezii. Îl costă pe Isus Cristos preascumpul sânge.