Provincia "Sfântul Francisc de Assisi" din România

Provincia, parte imediată a Institutului, este formată, în mod normal, de surori care, înscrise în ea, sunt însufleţite şi călăuzite de Superioara provincială ajutată de Consiliul ei, după norma dreptului universal şi propriu parte vie a Institutului în unitatea fondamentală de viaţă şi de misiune, Provincia favorizează întruparea carismei în diferitele conteste culturale şi ecleziale (Const. 204§1).

Superioara provincială, semn de comuniune în Provincie, are autoritatea ordinară asupra tuturor, fiecărei surori şi comunităţii în parte ale Provinciei şi o exercită singură sau împreună cu Consiliul său, după dreptul universal şi propriu (Const. 214).

În prezent, Provincia „Sfântul Francisc de Assisi” din România este condusă de:

1. Sr. Bernaveta Ciobanu – Superioară provincială

2. Sr. Ana Vereș  – Vicară provincială

3. Sr. Irina Giurgica – Secretară provincială

4. Sr. Maria Dîscă – Consilieră provincială

5. Sr. Angela Gal – Consilieră provincială

6. Sr. Cata Irina – Econoamă provincială.