„Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui; și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc3,4c.6)