„Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (Lc 3,4c.6)