„Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui; și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” (Lc 3,4c.6)