„Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare”. (Mt 4,16)