O, Înțelepciune, care, ieșind din gura Celui Preaînalt, străbați lumea de la un capăt la altul, orânduindu-le pe toate cu putere și blândețe, vino și ne învață calea înțelepciunii!