O, Emanuel, regele și legiuitorul nostru, speranța și mântuirea neamurilor, vino și ne mântuiește, Doamne Dumnezeul nostru!