„Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt!” (Lc 1,49)