„Mergând în toată lumea, predicaţi evanghelia la toată făptura!”. (Mc 16,15)