„Lui Isus i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor”. (Mc 9,2)