„Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau”. (Mc 1,13)