„În ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi”. (Mt 11,22)