„Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie!” (In 1,47)