Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu. (Mt 5,9)