„Eu sunt pâinea cea vie, care s-a coborât din cer”. (In 6,51)