„Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”.(In 14,6)