„Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine”. (In 14,6)