„El îi învăța ca unul care are autoritate”. (Mc 1,22)