„Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.”(Lc.1,30)