„Duhul adevărului vă va călăuzi la tot adevărul”.(In 16,13)