„Dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica!”(In 2, 19)