Dacă lucraţi pentru alţii, nu risipiţi nimic din tot ceea ce vă este dat pentru a munci.