Dacă imperfecţiunile voluntare devin obişnuinţe împiedică cu putere lui Dumnezeu.