„Convertiți-vă și credeși în evanghelie”. (Mc 1,15)