„Convertiţi-vă: s-a apropiat împărăţia cerurilor!” (Mt 4,17)