„Convertiţi-vă: s-a apropiat împărăția cerurilor!” (Mt 4,17)