„Cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit”.(Mt.10, 22)