„Cine nu-și ia crucea și nu mă urmează nu este vrednic de mine”.(Mt 10,38)