„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mai mari.” (Lc. 16,11)