„Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce rod mult”. (In 15,5)