”Ce a fost semănat în pământ bun este acela care ascultă cuvântul și-l înțelege”.(Mt 13,23)