„Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi”. (Lc 24,46)