„Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”. (Mt 26,21)