„Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor…”. (Mc 3,28)