„Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn de contradicţie.” (Lc. 2,35)