„Vedeți și păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod”. (Mt 8,15)