„Vai vouă, fariseilor! Vai vouă, învățați ai Legii”.(Lc 11,46)