„Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui”. (Mc 6,4)