„Un profet nu este disprețuit decât în patria lui”. (Mc 6,4)